Kontakt
 

Kontakt

 
 

PCC MCAA Sp. z o.o.
56-120 Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 4
POLSKA  

Mapa

 

Prezes Zarządu                            Sekretariat Zarządu      

Szymon Gross                                 Emilia Luchowska - Paś
tel.: 71 794 2517                             tel.: 71 794 3611
faks: 71 794 3517                            faks: 71 794 3517
e-mail: szymon.gross@mcaase.eu     e-mail: sekretariat_mcaa@pcc.eu

Kierownik Wytwórni                     Kierownik Działu Analityki i R&D

Maciej Mąsiorski                                       Bartosz Bańkowski
tel.: 71 794 2348                                      tel.: 71 794 2341
faks: 71 794 3517                                    faks: 71 794 3517
e-mail: maciej.masiorski@mcaase.eu  e-mail: bartosz.bankowski@pcc.eu

Dział Zakupów

Wojciech Fryzeł
tel.: 71 794 3609
faks: 71 794 3149
e-mail: wojciech.fryzel@pcc.eu

Mariusz Kominek
tel.: 71 794 3617
faks: 71 794 3151
e-mail: mariusz.kominek@pcc.eu

Żaneta Kossińska
tel.: 71 794 3625
faks: 71 794 3517
e-mail: zaneta.kossinska@pcc.eu

Dział Sprzedaży

Andrzej Tracz
tel.: 71 794 3697
faks: 71 794 3517
e-mail: andrzej.tracz@pcc.eu

 

PCC MCAA Sp. z o.o.
NIP 988-028-53-75
REGON 021363663
KRS 0000366820
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 85 266 000 PLN
Kapitał wpłacony 85 266  000 PLN

 
PCC. synergies at work